Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2011

awsum
01:14
Repost!
You may think, "I don't want this spam on my pretty soup" or that it won't make any difference, because you don't live anywhere near Sieradz and you don't know anyone who does... But it doesn't cost you anything! Even if there's only 0,000001% chance that it will help us finding him... IT'S WORTH IT. It's worth your click.
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viapl pl

October 25 2011

awsum
16:45
2293 95a8 420
Reposted fromboringplanet boringplanet
awsum
16:45
2304 2a9a
Reposted fromboringplanet boringplanet
awsum
16:42
awsum
16:37
Reposted fromHeadbanger Headbanger
awsum
16:35
2637 005b 420
Reposted fromsosna sosna
awsum
16:35
Reposted fromhorstiane horstiane

October 24 2011

awsum
23:33
Grzesiu nie dopierdolił
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapl pl

July 18 2010

awsum
08:29
A C++ programming book.. ;D

July 17 2010

awsum
10:35
Play fullscreen
Uwielbiam Beatlesów :)
Ale zawsze przeszkadzał nam Twój pasek z ich podobizną... :D
Tyle razy mówiłeś że musisz kupić nowy, ale za bardzo byłeś do tego przywiązany :)
Reposted fromardnaskela ardnaskela

July 13 2010

awsum
14:24
Właśnie, ja nadal nie wiem, co tak naprawdę chcę robić i świadomość tego faktu zaczyna mi dość mocno doskwierać. Niemniej jednak jakoś nie mogę się dokopać do moich pragnień. Dochodzę jedynie do wniosku, że nigdy wcześniej ich nie miałem. Kiedy byłem dzieckiem uczono mnie, że mieć swoje potrzeby, mieć swoje cele i realizować je, to egoizm w tej złej postaci. Uczono mnie, że moje potrzeby są najmniej ważne albo że w ogóle nie są ważne i należy z nich rezygnować na rzecz jakichś potrzeb uznanych za ważniejsze i poświęcać się np. dla rodziny czy jakiejś innej grupy. Teraz jest taki czas, kiedy uświadamiam sobie, że to nieprawda i że jest zupełnie odwrotnie, że ja nadaję kierunek swojemu życiu i że skoro ono jest moje, to ja mam pełne prawo kreować je podług swoich własnych zapatrywań z tym jedynie zastrzeżeniem, by przy tym nie czynić żadnej krzywdy innym żywym stworzeniom. Ale ile jeszcze minie czasu nim dowiem się czego chcę i zacznę działać w kierunku osiągnięcia wyznaczonego celu - tego nie wiem. Mam jednak nadzieję, że nie będę musiał czekać za długo.
Reposted fromsober sober

July 10 2010

awsum
19:47
2230 184a 420
Past
Reposted fromgogolina gogolina

July 09 2010

awsum
15:02
0107 aa51 420
anatomia kaca
Reposted fromwojtku wojtku viasober sober

July 07 2010

awsum
08:58
2787 30f3 420
Hang out with
Reposted fromszczypiorstwo szczypiorstwo
awsum
08:53
3441 e76b 420
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
awsum
08:35
Reposted fromolund olund
awsum
08:35
Reposted fromolund olund

July 06 2010

awsum
23:38
awsum
23:34
awsum
11:27
6142 3980 420
Reposted fromhirngulasch hirngulasch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl